Župnija sv. Nikolaja Dolnji Logatec

Kraj Logatec ima dve župniji, matična župnija je bila župnija rožnovenske Marije v Gor. Logatcu, leta 1910 pa je bila ustanovljena samostojna župnija sv. Nikolaja v Dol. Logatcu. Tu se je z železnico začela razvijati lesna industrija; pred tem se je predvsem trgovalo z lesom, ker nas obdajajo bogati gozdovi.

Farna cerkev je posvečena sv. Nikolaju, podružnična cerkev na Čevicah pa sv. Jožefu.

 

Župnija spada v Ljubljansko nadškofijo, znotraj te pa v IV. arhidiakonat ter dekanijo Vrhnika.

Naslov:

Župnija Dolnji Logatec
Notranjska cesta 6

1370 Logatec

Telefon: +386 (0) 1 754 17 57

Tekoči račun (IBAN): SI56 1914 6500 3634 645

E-pošta: zupnija.logatec@gmail.com

Župnik: Janez Kompare (od 15. avgusta 2000)
Tukaj si lahko ogledate pogovor z župnikom.

Duhovni pomočnik: Rafał Andrzej Kędzierski (od 12. septembra 2012)

Skupine, ki delujejo v župniji Dolnji Logatec.

Župnijska pisarna je odprta:
v ponedeljek od 9. do 11. ure in od 16. do 17.30 ure
v sredo od 16. do 17. ure
v petek od 16. do 17. ure

Svete maše so:
v ponedeljek, torek, sredo, petek in soboto ob 19. uri (pozimi ob 18. uri)
v četrtek ob 7. uri
ob nedeljah ob 8., 10. in 18. uri,
ob praznikih ob 10. in 19. uri (pozimi ob 18. uri).

Spoved in češčenje Najsvetejšega je vsako soboto 2 uri pred večerno sv. mašo.

Celodnevno češčenje: 21. novembra

 

Župnija Sv. Nikolaja v Dol. Logatcu je odprta za človeka v vseh starostnih dobah.

 • Vsak prvi petek v mesecu obišče g. župnik bolne in ostarele na domu, da jim nudi duhovno oskrbo. Kdor želi obisk na domu, naj se dogovori v župnišču ali po telefonu na št. (01) 754 17 57.
 • Za sv. spoved, duhovni pogovor ali pomoč v katerikoli stiski je g. župnik na voljo vsako soboto od 16.–18. ure (v zimskem času) in od 17.–19. ure (v poletnem času).
 • Priprava na zakrament sv. krsta je vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 20. uri. Krstna nedelja je četrta v mesecu. Bogoslužje sv. krsta je med sv. mašo ob 10.00 uri.
 • Sv. obhajilo prejmejo otroci v 3. razredu osnovne šole.
 • Zakrament svete birme prejmejo mladi v 8. ali 9. razredu osnovne šole. Neposredna priprava traja 2 leti. Poleg kateheze za bodoče birmance in starše, ki je enkrat mesečno, se bodoči birmanci mesečno srečujejo v manjših skupinah, ki jih vodijo birmanski voditelji.
 • Celodnevno češčenje Sv. Rešnjega Telesa imamo vsako leto 21. novembra.
 • Kateheti, ki sodelujejo pri vzgoji in verskem pouku, imajo srečanja vsak prvi ponedeljek v mesecu, kjer se dogovorijo o delu.
 • Zelo odmeven je vsakoletni farni dan, ki ga praviloma pripravimo tretjo nedeljo v juniju. To je praznovanje in druženje ne le skupin, ki delujejo v župniji, pač pa vseh krajanov. Vsako leto si izberemo temo – geslo in tudi namen zbiranja sredstev ob bogatem srečelovu.
 • Župnijsko romanje imamo vsako leto zadnjo soboto v mesecu avgustu.
 • V župniji delujeta tudi Dom Marije in Marte ter Miklavžev vrtec.
 • Prednost našega doma za ostarele je v majhnosti in preglednosti ter duhovni oskrbi, saj je dom poleg župnijske cerkve. Pokretni oskrbovanci lahko prisostvujejo vsak dan pri sv. maši, za nepokretne in tiste na vozičkih pa je sv. maša v domu vsak petek ob 11. uri. Ob nedeljah pa so varovanci ob 10. uri skupaj z župnijskim občestvom pri sv. maši; tja jih pripeljejo prostovoljci in člani župnijske Karitas.
 • Vsako leto so v novembru in decembru (adventu) kateheze za mladino in odrasle, za tiste, ki ne vidijo smisla v življenju, za tiste, ki so v raznih stiskah in trpljenju, da bi odkrili, da jih Bog ljubi in da ima tudi zanje izhod in rešitev.

 

Bivši duhovni pomočniki:

Drago Žumer (1. 8. 2010-31.7.2012)
Andrzej Maksymilian Gosek (2007 – 31.7.2010)
Robert Friškovec (2002 – 14.1.2007)

 

Bivši diakoni na pastoralni praksi

Boris Rozman 2014/2015 (m. 27. 06. 2015)

 

Bivši duhovniki:

Valentin Remškar, r. 16. 2. 1871, m. 25. 7. 1895, u. 3. 8. 1947 (župnik v Logatcu od 1. 5. 1910 do smrti)

Jože Pogorelc, r. 2. 8. 1908, m. 4. 7. 1937, u. 7. 3. 1985 (kaplan od 1945 do 1947, župnik od 1947 do 1980)

Tone Kompare, r. 1949, m. 29. 6. 1974 (župnik v Logatcu od 1980 do 14. 8. 2000)