Začetek veroučnega leta 2022-2023

S sveto mašo, ki bo v nedeljo, 4. 9. 2022, ob 10. uri, bomo začeli veroučno leto.

Urnik verouka 2022-2023

V nedeljo, 4. septembra 2022, bomo s sveto mašo ob 10. uri začeli veroučno leto, na katero ste povabljeni vsi veroučenci in starši.

Vpis otrok v 1. razred bo v sredo, 7. 9. 2022, ob 17. uri v veliki učilnici. Spoznali boste katehistinji in dogovorili se bomo za urnik.

Uvodno srečanje s starši veroučencev 6. razreda (brez otrok) bo v torek, 6. 9.  2022, ob 20. uri, v cerkvi. Dogovorili se bomo za urnik in potek verouka v 6. razredu (vpis, knjige, delovni zvezki).

Uvodno srečanje staršev bodočih birmancev (8. razredi) bo v ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 20. uri, v cerkvi
(vpis, knjige).

Uvodno srečanje za veroučence 9. razreda bo v ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 17. uri, v veliki učilnici.

Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 5. do 8. 9. 2022 po rednem urniku.

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z družinskim veroukom. Kateheze, ki bodo vsak četrtek, ob 17.30 v cerkvi, bodo potekale za starše in za otroke, od predšolskih do zadnjega razreda osnovne šole. Otroci, ki se bodo udeleževali verouka za družine, bodo s tem nadomestili redno uro verouka za njihov razred. Uvodno srečanje bo v četrtek, 8. 9. 2022, ob 17. uri, v cerkviPrijave in kontakt: druzinskiverouk@gmail.com

Otroka k verouku vpišete starši, saj je poleg vpisa to tudi priložnost za srečanje otrok, staršev in kateheta. Ob vpisu naj otroci vrnejo podpisana spričevala. Spričevala, ki jih otroci še niso dvignili, lahko starši podpišejo ob vpisu k verouku.

Ob vpisu boste poravnali prispevek za stroške (10 eur), s katerim bomo vsaj deloma pokrili stroške elektrike, ogrevanja in čiščenja veroučnih prostorov.

Ob vpisu boste lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke. Seznam je objavljen na spletu in na oglasni deski. V primeru, da ne bi mogli poravnati stroškov prispevka in nakupa učbenika in delovnega zvezka, se oglasite pri župniku Janezu Komparetu.

Kateheti

 

 Zadnja sprememba: 30. avgust 2022

Razred Učbeniki in delovni zvezki Cena

1.

Božji otrok sem
(Celjska Mohorjeva družba)
12 EUR

2.

Jezus je moj prijatelj
(Celjska Mohorjeva družba)
12 EUR

3.

po dogovoru
velik brezčrten zvezek, puščica in lepilo
5 EUR

4.

Besede življenja 4
(Založba Brat Frančišek)
12 EUR

5.

Besede življenja 2
(Založba Brat Frančišek)
12 EUR

6.

Skupaj v novi svet
učenik + delovni zvezek
(Celjska Mohorjeva družba)
 17 EUR

7.

Praznujemo cerkveno leto (Špela Fortuna) 14 EUR

8.

Za tvojo duhovno rast (Marija Prikeržnik; Celjska Mohorjeva družba) 13,50 EUR

9.

Teologija telesa za začetnike (Christpher West), neobvezno 16 EUR 

Cene učbenikov so zaokrožene; razliko bomo porabili za nakup didaktičnih pripomočkov, ki jih potrebujemo pri verouku.