Začetek veroučnega leta 2019-2020

S sveto mašo, ki bo v nedeljo, 8. 9. 2019, ob 10. uri, bomo začeli veroučno leto.

Urnik verouka 2019-2020

V nedeljo, 8. septembra 2019, bomo s sveto mašo ob 10. uri začeli veroučno leto, na katero ste povabljeni vsi veroučenci in starši.

Vpis otrok v 1. razred bo v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 15.30 uri v veliki učilnici. Spoznali boste katehistinji in dogovorili se bomo za urnik.

Uvodno srečanje s starši veroučencev 6. razreda (brez otrok) bo v torek, 10. 9.  2019 po sv. maši v cerkvi. Dogovorili se bomo za urnik in potek verouka v 6. razredu.

Uvodno srečanje birmancev (8. razredi) in njihovih staršev bo v torek, 10. 9. 2019, ob 20. uri v Jožefovi dvorani.

 Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 9. do 12. 9. 2019 po rednem urniku.

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z družinskim veroukom. Kateheze, ki bodo vsak četrtek ob 17.30, bodo potekale za starše in za otroke, od predšolskih do vključno 7. razreda. Otroci, ki se bodo udeleževali verouka za družine, bodo s tem nadomestili redno uro verouka za njegov razred. Uvodno srečanje bo v četrtek, 12. 9. 2019, ob 17.30, v Jožefovi dvorani.

Otroka k verouku vpišete starši, saj je poleg vpisa to tudi priložnost za srečanje otrok, staršev in kateheta. Ob vpisu naj otroci vrnejo podpisana spričevala. Spričevala, ki jih otroci še niso dvignili, lahko starši podpišejo ob vpisu k verouku.

Ob vpisu boste poravnali prispevek za stroške (10 eur), s katerim bomo vsaj deloma pokrili stroške elektrike, ogrevanja in čiščenja veroučnih prostorov.

Ob vpisu boste lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke. Seznam je objavljen na spletu in na oglasni deski. V primeru, da ne bi mogli poravnati stroškov prispevka in nakupa učbenika in delovnega zvezka, se oglasite pri župniku Janezu Komparetu.

Kateheti

 

 Zadnja sprememba: 3. september 2019

Razred Učbeniki in delovni zvezki Cena

1.

Praznujemo in se veselimo 1
(Celjska Mohorjeva družba)
10 EUR

2.

Praznujemo z Jezusom 2
(Celjska Mohorjeva družba)
10 EUR

3.

Kristjani praznujemo skupaj 3
(Celjska Mohorjeva družba)
10 EUR

4.

Besede življenja 5
(Založba Brat Frančišek)
12 EUR

5.

Besede življenja 5
(Založba Brat Frančišek)
12 EUR

6.

po dogovoru  

7.

Praznujemo cerkveno leto (Špela Fortuna) 12 EUR

8.

Za tvojo duhovno rast (Marija Prikeržnik; Celjska Mohorjeva družba) 12 EUR

9.

Teologija telesa (Jason Evert) Dobili v spomin na sv. birmo (že imajo) 

Cene učbenikov so zaokrožene; razliko bomo porabili za nakup didaktičnih pripomočkov, ki jih potrebujemo pri verouku.