Začetek veroučnega leta 2018-2019

S sveto mašo, ki bo v nedeljo, 9. 9. 2018, ob 10. uri, bomo začeli veroučno leto.

Urnik verouka 2018-2019

V nedeljo, 9. septembra 2018, bomo s sveto mašo ob 10. uri začeli veroučno leto, na katero ste povabljeni vsi veroučenci in starši.

Vpis otrok v 1. razred bo v sredo, 12. 9. 2018, ob 17. uri v veliki učilnici. Spoznali boste katehistinje in dogovorili se bomo za urnik (v Oznanilih je napačen datum).

Uvodno srečanje s starši veroučencev 6. razreda (brez otrok) bo v torek, 11. 9.  2018 po sv. maši, ki bo ob 18. uri, v cerkvi. Dogovorili se bomo za urnik in potek verouka v 6. razredu.

Uvodno srečanje birmancev (8. razredi) in njihovih staršev bo v torek, 4. 9. 2018, ob 20. uri v Jožefovi dvorani.

 Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 10. do 13. 9. 2018 po rednem urniku.

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z družinskim veroukom. Kateheze, ki bodo vsako sredo ob 17.45, bodo potekale za starše in za otroke, od predšolskih do vključno 5. razreda. Otroci, ki se bodo udeleževali verouka za družine, bodo s tem nadomestili redno uro verouka za njegov razred. Uvodno srečanje bo v sredo, 12. 9. 2018, ob 17.45, v dvorani Sv. Jožefa.

Otroka k verouku vpišete starši, saj je poleg vpisa to tudi priložnost za srečanje otrok, staršev in kateheta. Ob vpisu naj otroci vrnejo podpisana spričevala. Spričevala, ki jih otroci še niso dvignili, lahko starši podpišejo ob vpisu k verouku.

Ob vpisu boste poravnali prispevek za stroške (10 eur), s katerim bomo vsaj deloma pokrili stroške elektrike, ogrevanja in čiščenja veroučnih prostorov.

Ob vpisu boste lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke. Seznam je objavljen na spletu in na oglasni deski. V primeru, da ne bi mogli poravnati stroškov prispevka in nakupa učbenika in delovnega zvezka, se oglasite pri župniku Janezu Komparetu.

Kateheti

 

 Zadnja sprememba: 31. avgust 2018

Razred Učbeniki in delovni zvezki Cena

1.

Praznujemo in se veselimo 1
(Celjska Mohorjeva družba)
10 EUR

2.

Besede življenja 4 (založba Brat Frančišek), zvezek po dogovoru 10 EUR

3.

Besede življenja 4 (založba Brat Frančišek), zvezek po dogovoru 10 EUR

4.

Besede življenja 4 (založba Brat Frančišek), zvezek po dogovoru 10 EUR

5.

Besede življenja 4 (založba Brat Frančišek), zvezek po dogovoru 10 EUR

6.

po dogovoru  

7.

Praznujemo cerkveno leto (Špela Fortuna) 10 EUR

8.

Za tvojo duhovno rast (Marija Prikeržnik; Celjska Mohorjeva družba) 12 EUR

9.

Teologija telesa (Jason Evert) Dobili v spomin na sv. birmo (že imajo) 

Cene učbenikov so zaokrožene; razliko bomo porabili za nakup didaktičnih pripomočkov, ki jih potrebujemo pri verouku.