Romarji lahko v Dolnjem Logatcu tudi prenočite. Na voljo vam je 10 ležišč v zgornjem nadstropju Župnijskega doma na Notranjski cesti 6.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na g. župnika.

Zemljevid poti

Pilgrims can also spend the night in Dolnji Logatec. There are 10 beds in upper floor of the parish house on the Notranjska cesta 6.
For further information, please contact our priest.

Map