Zadnje informacije

 

Za rezervacijo termina za obisk uporabite menu na levi strani “Obiski svojcev

 

NOVO! Obvestilo svojcem in obiskovalcem (19. julij 2022)


Letos praznujemo 30-letnico doma

30 let Doma Marije in Marte – program prireditev

 

Poiščite nas na facebook strani: vtipkajte Zavod Dom Marije in Marte ali kliknite tu.

 ——-

Namenite 0,5 % dohodnine Domu Marije in Marte. Hvala!

Ali ste vedeli, da lahko del dohodnine namenite za delovanje Doma Marije in Marte, vaša dohodnina pa ob tem ostane nespremenjena?

Postopek je enostaven, vaš prispevek pa nam resnično veliko pomeni!

Več o tem preberite tu.

Hvala za vaše zaupanje, hvala za vašo podporo!

Vsem, ki ste že namenili 0,5 % vaše dohodnine za naše delovanje, se za izkazano zaupanje najlepše zahvaljujemo.

e-dopis-Zavod Dom M&M-2

Zavod Dom Marije in Marte je katoliška socialna ustanova, ki opravlja storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše. Odprt je za vse ljudi, ne glede na prepričanje, če so le pripravljeni slediti usmeritvi in programu zavoda.

Zavod nudi tudi pomoč na domu, predvsem z razdeljevanjem opoldanskih obrokov.

Zavod je bil ustanovljen in je začel delovati leta 1991, februarja 2000 je sklenil koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialo.

Temeljno načelo dela in življenja v zavodu je duh evangelija, spoštovanje osebnega dostojanstva in človekove svobode ter zavzemanje za čim večjo kvaliteto življenja.

Delo v zavodu poteka strokovno na medicinskem, socialnem psihološkem, vzgojnem in rekreativno zabavnem področju. Velik poudarek dajemo duhovnim potrebam oskrbovancev. Posebna pozornost je namenjena odkrivanju in razvijanju osebnih sposobnosti oskrbovancev ter zagotavljanju ustvarjalnosti na področjih, ki naj bi pripomogli k čim večji in čim daljši vitalnosti in samostojnosti oskrbovancev.

Program življenja in dela v Domu Marije in Marte izhaja iz temeljne usmeritve Doma in zagotavlja uresničevanje ciljev določenih s statutom doma. Dejavnosti se odvijajo na različnih področjih in se med seboj prepletajo:

 1. socialna varnost in socialno varstvene storitve (sodelovanje s svojci)
 2. splošno zdravstveno in strokovno zdravstveno nego
  1. bivanje v eno, dvo in večposteljnih sobah
  2. vodenje in varstvo dementnih
  3. občasno varstvo izvendomskih starostnikov
 3. duhovno oskrbo in spremljanje umirajočih
 4. usposabljanje za kvaliteto življenja in resocializacijo
  1. razvedrilne dejavnosti
  2. rekreativne dejavnosti
  3. ustvarjalno – kulturne dejavnosti
  4. razvijanje in ohranjanje psihičnih in fizičnih sposobnosti
 5. psihosocialna pomoč in usmerjanje pri reševanju osebnih in socialnih stisk in težav
 6. fizioterapijo
 7. vzdrževanje higiene, pranje, likanje, šivanje in druge potrebne storitve ter storitve po naročilu

Zdravstveno nego in oskrbo izvaja služba zdravstvene nege in oskrbe 24 ur na dan vse dni v letu.

SPREJEM

Za sprejem v Dom je potrebna naslednja dokumentacija:

 1. mnenje o zdravstvenem stanju
 2. potrdilo o državljanstvu
 3. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje
 4. potrdilo o dodatnem zdravstvenem zavarovanju (fotokopija)
 5. odrezek zadnje pokojnine
 6. podpisano izjavo o plačilu oskrbnine oz. doplačila
 7. fotokopijo davčne številke zavezanca
 8. fotokopija osebne izkaznice

Možnost plačila mesečne oskrbe je po položnici do 10. v mesecu.
Obiski svojcev in prijateljev v Domu so zaželeni od 9.00 ure do 19.00 ure.

Splošni zdravnik v Domu dela dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih.
Zdravnik psihiater dela po dogovoru.

Vizija

Dom deluje v duhu evangelija in po smernicah katoliškega socialnega nauka. Odprt je za vsakogar, ki je v stiski in potrebi. Poleg celostne oskrbe nudi tudi prehrano za tiste, ki si na svojih domovih in stanovanjih le-te ne morejo več oskrbeti.

Delo opravlja medicinsko in strežno osebje. Dnevno delo se začne z jutranjo molitvijo zaposlenih v kapeli in se nadaljuje tako, da so zaposleni zadostijo vsem potrebam stanovalca. Skrb za ostarele, bolne in uboge spada med najpomembnejša dobra dela. Prizadevamo si za vzdušje krščanske ljubezni pri delu. V oskrbovancih skušamo videti Jezusa, ki mu strežemo. Oskrbovanci imajo na voljo fizioterapijo, delovno terapijo, ročna dela, sprehode, izlete, pogovore, gledanje televizije, duhovno oskrbo in vse drugo, za kar imajo darove in kar jih zanima. Želimo, da bi se pri nas vsi dobro počutili in da bi vsem olepšali zadnjo dobo življenja in jih z duhovnimi darovi spremili v srečno večnost. Vsak dan stanovalci lahko pomagajo pri tistih opravilih, ki jih še zmorejo (priprava za kuhinjo).

Leta 2008 smo v sklopu Doma Marije in Marte začeli graditi medgeneracijski dom, ki vključuje vse generacije. Sem se je septembra 2011 preselil Miklavžev vrtec s 75 otroki, tu bo prostor za mladino in skavte, sem pa sodi tudi povečan Dom za ostarele z 20 posteljami, dvorana za skupna srečanja in tudi za župnijske in dekanijske potrebe, ter večja kuhinja, kjer bomo lahko organizirali kuharske in gospodinjske tečaje. Tak dom bo idealna priložnost za srečevanje generacij, ki se bodo med seboj dopolnjevale in bogatile.

Župnija želi uresničiti povezavo ljudi v obliki razširjene družine, v kateri bodo rasli in živeli v spoštljivem odnosu od najmlajših do najstarejših.

Naslov:
Dom Marije in Marte 
Šolska pot 1,
1370 Logatec
tel. (01) 7542-040
GSM 040 972 605

info@dmm.si