Interna št. Tel. Fax. E-poštni naslov
Direktor
G. Janez Kompare
01/7541-757
051/376-694
info@dmm.si
Vodja ZNO
Leonida Župančič
20 01/7542-040
040 798 603
vodja.zno@dmm.si
Ambulanta,
služba ZN in oskrbe
22 040/972-605 ambulantao@dmm.si
Socialna delavka
Mateja Seliškar
23 01/7544-102
040/798-604
soc.sluzba@dmm.si
Računovodstvo
Metka Jeraj
26 01/7543-161
Fax: 01/7542-555
racunovodstvo@dmm.si
Kuhinja 25 01/7509-444 kuhinja@dmm.si
Delovna terapija, fizioterapija delovnat@dmm.si
Dom Marta 21
Dom Marija 24 01/7543-109
Dom Lazar 27 01/7542-040
Recepcija 30 01/7542-040
Vrtec 40 01/7509-440 miklavzev.vrtec@guest.arnes.si