Sodelavci skupine Karitas so zelo dejavni. Srečujejo se vsak prvi ponedeljek v mesecu po sv. maši. Tu odkrivajo potrebe, organizirajo pomoč v državnem in župnijskem domu za ostarele in bolne, varovancem omogočajo udeležbo pri bogoslužju … Tudi sami se usposabljajo na organiziranih predavanjih, predvsem pa na vsakoletni dvodnevni ekskurziji v tujino, da vidijo, kaj in kako delajo drugod po svetu.