Za srednješolsko in študentsko mladino so srečanja vsak petek ob 19. uri. Srečanja se odvijajo v štirih različnih tematskih sklopih na mesec. Prvi petek v mesecu je gost meseca, drugi petek v mesecu si ogledamo film o kakšni aktualni temi, tretji petek v mesecu imamo taizejsko srečanje, četrti petek v mesecu pa družabni večer. Vabimo vas, da se nam pridružite.