Pevci sodelujejo pri nedeljskem bogoslužju in praznovanjih (farni dan, romanja, na reviji dekanijskih zborov, na župnijskih slovesnostih, na procesiji …). Pojejo v naslednjih zborih oz. skupinah:

 

¹ Delujejo v okviru KUD Adoramus