Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.  ŽPS, ki ga vodi župnik ima 23 članov in se redno srečujejo vsak drugi ponedeljek v mesecu.

Za različna področja dela so ustanovljene komisije za:

  • oznanjevanje
  • bogoslužje in
  • dobrodelnost

Mandat ŽPS traja 5 let.